Advies en samenaankoop zonnepanelen en thuisbatterijen

2023: stand van zaken

Een adviesgesprek inplannen kan vlot, er zijn amper wachtlijsten. Er zit nog wel enige tijd voordat zonnepanelen geplaatst kunnen worden, maar de situatie raakt stilaan genormaliseerd.  We proberen ten allen tijde zo correct mogelijk te communiceren. Is er toch een probleem of heb je een dringende vraag, kan je ons steeds contacteren via zonnewijzer@klimaan.be.

zonnewijzer klimaan

Infomomenten Zonnepanelen en Thuisbatterijen

Klimaan organiseert op regelmatige tijdstippen infomomenten over Zonnepanelen en Thuisbatterijen. Dit kunnen online infomomenten zijn of sessie georganiseerd in samenwerking met stads- en gemeentebesturen. Er is steeds voldoende ruimte voor dialoog en  vragen uit het publiek.
Iedereen is welkom. Inschrijven  kan via onderstaande link. 

Zonnewijzer: gratis advies en samenaankoop

Met het project “Zonnewijzer” wil Klimaan mensen aanmoedigen en ondersteunen om hun eigen zonnestroom op te wekken en hun energiebehoefte te verduurzamen. Met een objectief advies en een doorlopende samenaankoop van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen ontzorgen we iedereen met interesse van a tot z. Je kan je permanent aanmelden want het is een doorlopend project.

In 2020 werden door Zonnewijzer bijna 250 adviezen gegeven en werden bijna 100 installaties gerealiseerd.

Het zonnewijzer-concept is niet uitgevonden door Klimaan maar wordt reeds jaren toegepast door Energent cvba, de Gentse Energiecoöperatie. Gent Zonnestad, zoals het Gentse project heet, is een bewezen concept met meer dan 800 gerealiseerde installaties.

In 1-2-3-4-5 naar een zonnedak of thuisbatterij

DUMMY TOGGLE - REQUIRED
1. Vul het inschrijvingsformulier in en plan aan het eind alvast een telefonische afspraak.

Door hiernaast op de knop “Meld je aan!” te klikken, start je stap 1. We verbinden je
automatisch door met ons aanmeldingsformulier. Hier vragen we je enkele algemene gegevens
in te vullen, en eventueel je verbruiksgegevens als je die kan terugvinden. Op het einde van de
aanmelding kan je in de afsprakenkalender een afspraak boeken voor het telefonisch advies.

2. Op het door jou gekozen moment bellen we je op voor een vrijblijvend advies en een eerste budgetraming.

Met de informatie die je gaf gaat Klimaan aan de slag. Op basis van verschillende luchtbeelden bekijken we de geschiktheid van jouw dak. We maken een eerste financiële inschatting, kwestie van een grondig voorbereid gesprek te kunnen voeren.
Op het afgesproken tijdstip bellen we je op om nog een aantal zaken nader te bekijken, het voorontwerp uitgebreid toe te lichten en antwoord te geven op al je vragen en onduidelijkheden. Op basis van het gesprek verfijnen we het advies en bezorgen we je dit enkele dagen later per elektronische post samen met een heldere informatiebrochure.
Belangrijk om te benadrukken is dat je geen enkel engagement aangaat ten opzichte van een
mogelijke aankoop.

3. Nog steeds geïnteresseerd? Dan komt de aannemer binnen de maand vrijblijvend ter plaatse voor een detailofferte.

Is alles duidelijk en ben je overtuigd van het voorstel, dan komt onze geselecteerde installateur langs voor een plaatsbezoek. Hij bekijkt de praktische aspecten in verband met een mogelijke plaatsing en maakt een finale offerte op binnen de 4 weken na bevestiging. Doordat we nauw samenwerken met onze geselecteerde installateur, wijkt de prijs doorgaans nog weinig af. Tot op dit moment is het hele aanbod vrijblijvend.

4. Akkoord hiermee? Dan heb je twee maanden later zonnepanelen op je dak of thuisbatterij geïnstalleerd!

Je hebt beslist, ik wil een zonnedak! Het enige wat je hoeft te doen is ons de
ondertekende offerte bezorgen, wij zorgen voor de rest. We nemen contact op voor een afspraak voor plaatsing, de werken worden uitgevoerd (binnen de 8 weken na akkoord), de nodige uitleg gegeven en de installatie wordt gekeurd. Vanaf nu produceer je je eigen
hernieuwbare energie!

5. Daarna volgt nog advies voor opvolging, en begeleiding rond verzekering, enz.

Tot slot nemen we nog even contact op om je een overzichtelijke brochure te
bezorgen over jouw installatie voor de komende 25 jaar en eventuele resterende vragen te beantwoorden.

IK BEN GEÏNTERESSEERD!

 

 

Voor iedereen!

Niet enkel eigenaars van een woning zijn welkom bij onze samenaankoop. Ook huurders, verhuurders, bewoners van appartementen,… kortom alle groepen voor wie het niet evident is om zonnestroom te gaan opwekken binnen de huidige wetgeving. Doorgaans zijn dit moeilijkere dossiers, maar wij willen op zijn minst de nodige toelichting geven en de mogelijke opties op tafel leggen.
Een PV-installatie is een goede investering, maar we zijn er ons van bewust dat niet iedereen dit zomaar kan betalen. Ook al vrees je de aankoop niet zelf te kunnen financieren, meld je aan, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Vele mensen zijn trouwens verrast door de gunstige prijzen doordat de kost van de panelen de laatste jaren fors is gezakt.
Voor verenigingen en KMO’s bekijken we de specifieke situatie en kunnen we eventueel een voorstel op maat maken via derdepartijfinanciering.
Tot slot nog een belangrijke opmerking. Aangezien de levensduur van een PV-installatie meer dan 25 jaar bedraagt, is het belangrijk dat het dak waarop de panelen komen ook zolang voort kan zonder aanpassingen. Zo worden op daken met asbestbekleding geen zonnepanelen geplaatst en moet het dak geïsoleerd zijn of op zijn minst “isoleerklaar“ aan de binnenkant.

Allemaal samen

Ziezo, met jouw eigen zonnedak draag je mee een steentje bij in de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening. Vele kleintjes maken één groot, dus spreek er over met je vrienden en buren. Hou zeker nog in het achterhoofd dat de belangrijkste energie diegene is die je niet verbruikt.

Nog vragen?

Iets niet duidelijk of ben je heel enthousiast: op zonnewijzer@klimaan.be kan je ons steeds bereiken.

Veelgestelde vragen

DUMMY TOGGLE - REQUIRED

 

HOE LANG GAAT MIJN PV-INSTALLATIE MEE?
 • Zonnepanelen gaan lang mee en daar zijn 2 belangrijke redenen voor:

(1) Er zijn geen bewegende onderdelen, waardoor slijtage heel beperkt is.

(2) Ze worden heel stevig gebouwd omdat hun bestaansreden hier volledig van af hangt. Wie zou immers nog investeren in zonnepanelen als die gemiddeld na 5 jaar stuk zouden zijn. De standaard vermogensgarantie bij zonnepanelen is dat ze na 25 jaar nog 80% van hun maximum produceren, met een maximale afname van 0,6% per jaar.

 • De omvormer bevat veel elektrische componenten, waardoor die sneller stuk gaat. Dit is echter heel afhankelijk van de producent. Degelijke omvormers gaan tot 20 jaar mee, terwijl de basismodellen het veel vroeger kunnen begeven. De garanties bij Zonnestad variëren van 10 tot 20 jaar.
 • Naast de componenten, is er ook nog de plaatsingsgarantie van de aannemer (tegen schade aan het dak) van 10 jaar.
 • Je hebt natuurlijk niets aan garantie bij een failliet bedrijf. Klimaan cvso kiest daarom steeds voor financieel sterke bedrijven, zowel bij de producent (via TIER-kwalificatie) als bij de aannemer.
WAAROM KAN IK MIJN DAK NIET VOLLEDIG VOL LEGGEN MET ZONNEPANELEN?

In België is het jammer genoeg niet voordelig om meer energie te produceren dan je op jaarbasis verbruikt. Doe je dit wel, dan betaal je een te hoog prosumententarief. Als je teller op het einde van het jaar negatief staat, dan geef je het teveel aan productie gratis weg. Particulieren die investeren na 2020, zullen in een ander wetgevend kader vallen. Hierbij zijn mogelijks grotere installaties voordeliger.

HOEVEEL PANELEN HEB IK NODIG VOOR EEN ELEKTRISCHE AUTO?
Met 6 à 8 panelen op je dak, kan je met je elektrische auto jaarlijks 10.000 km rijden.
WAT IS HET PROSUMENTENTARIEF?
Bij woningen zonder zonnepanelen wordt er een distributienettarief verrekend in de elektriciteitsprijs voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Als eigenaar van zonnepanelen ga je minder of geen verbruik hebben bij de energieleverancier en betaal je dus ook geen distributienettarief. Aangezien je het elektriciteitsnet wel continu gebruikt als tijdelijke energieopslag, werd het prosumententarief ingeroepen als compensatie voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dit tarief wordt bepaald door het vermogen van de omvormer van de zonnepaneel installatie. Voor het Mechelse bijvoorbeeld komt dit op € 87,42 per jaar per kW vermogen van de omvormer.
WAT MET DE DIGITALE METER?

In juli 2019 deed de lang verwachte digitale meter zijn officiële intrede. Een wenselijke en noodzakelijke stap voor de energietransitie! De digitale meter laat immers toe om via slimme toepassingen je verbruik beter te beheersen en ook te sturen.

Mensen met zonnepanelen zitten in de prioritaire doelgroep en komen eerst aan bod. Het doel is om binnen de 5 jaar alle prosumenten (=netgebruikers die zelf ook stroom produceren) te voorzien van een digitale meter. Voor details kan u contact opnemen met de distributienetbeheerder Fluvius.

De digitale meter kan veel meer dan de huidige analoge meters en laat ook nieuwe tariefstructuren toe. Om de investeringszekerheid en de postieve vibe niet onderuit te halen heeft de Vlaamse regering beslist dat mensen die vóór 31/12/2020 zonnepanelen laten installeren voor het luik elektriciteitsprijs 15 jaar terugdraaiend werken en voor het luik distributienettarieven kunnen kiezen:

 • Blijven in het systeem van de netvergoeding via het prosumententarief voor 15 jaar na indienstname
 • Overstappen naar nieuw systeem waarbij u een distributienettarief betaalt op basis van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Dit is vooral interessant voor situaties, waar het eigenverbruik hoger ligt. U kan uw specifieke situatie simuleren met de VREG-simulator.

Let op dat de VREG in beroep is gegaan tegen de compensatieregeling voor het luik distributienettarieven. Deze regeling is gegarandeerd tot eind 2020. Wat daarna zal gebeuren, hangt af van de beslissing van het Grondwettelijk Hof.

Er circuleert heel veel informatie over de digitale meter, wij raden u aan om te kijken bij de Vlaamse Overheid voor correcte en actuele informatie.

Indien u toch nog met vragen zou zitten, kan u ons altijd contacteren op zonnewijzer@klimaan.be.

WANNEER MOET JE OVERSCHAKELEN VAN EEN DAG/NACHT-TELLER NAAR EEN ENKELVOUDIGE TELLER?
 • Zonne-energie wordt overdag geproduceerd en dus vooral geïnjecteerd op je dagteller (behalve in het weekend als je nachtteller actief is).
 • Stel, je hebt een dag/nacht-teller en je produceert jaarlijks evenveel als je verbruikt. In dat geval zal je dagteller na één jaar negatief staan (hiervoor krijg je geen vergoeding), en je nachtteller positief (hiervoor moet je nog betalen).
 • Stel nu, je bent overgeschakeld op een enkelvoudige teller in dezelfde situatie. In dat geval zal je enkelvoudige teller na één jaar op nul staan. Je betaalt dus niet meer voor de elektriciteit.
 • Als je een dag/nacht-teller hebt, kan je dus kiezen: een kleine installatie zonder overschakeling op een enkelvoudige teller, of een grotere installatie met overschakeling. Overschakelen kost € 87 bij distributienetbeheerder Fluvius en kan je aanvragen via deze link. Let wel! Het overschakelen gebeurt best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname.
 • Wachten op de digitale meter kan ook, maar momenteel is er nog geen duidelijkheid over de timing van de uitrol van deze meters. In de meeste gevallen heb je de kost voor het wisselen van tarief reeds teruggewonnen, tegen dat de digitale meter bij jou gëinstalleerd zou worden.
MOET IK VERANDEREN VAN ENERGIELEVERANCIER BIJ HET PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN?

Ook al wordt het verbruik volledig gedekt met zonne-energie, dan moet u nog steeds aangesloten blijven bij een energieleverancier. Dit kan gerust bij uw huidige leverancier, maar het kan ook interessant zijn om over te schakelen naar een energieleverancier die geen vaste abonnementskosten aanrekent. 

Met de V-test van de VREG kan u de verschillende energieleveranciers vergelijken. 

IS HET VOORDELIG OM NU AL BATTERIJEN AAN TE SCHAFFEN?
 • Ja en neen. In Vlaanderen wordt de productie van zonnepanelen afgerekend op jaarbasis (zie ook de uitleg over het prosumententarief). Het heeft dus geen zin om tijdelijk energie op te slaan en die daarna terug af te geven. Mensen die nu investeren in zonne-energie, kunnen in principe nog gebruik maken van het huidige systeem voor minstens 15 jaar. Sommige bedrijven bieden echter batterijen aan vooraf aan de omvormer waardoor de omvormer kleiner wordt ontworpen en dus ook een lager prosumententarief mogelijk is. Volgens onze berekeningen is dit nauwelijks voordelig voor de meeste installaties.
 • Ten laatste in 2021 wordt er in België overgeschakeld op digitale teller. Deze tellers zullen op elk moment in staat zijn om te meten of je verbruikte elektriciteit uit het elektriciteitsnet komt (duur) of rechtstreeks uit je zonnepanelen (goedkoop). Hierdoor zal het voordelig worden om batterijen te plaatsen en zo een groter deel van je energie uit de zonnepanelen te halen. De overheid wil hiermee de belasting van het net tegengaan, zoals nu al in Duitsland het geval is. Let wel: dit is naar alle waarschijnlijkheid enkel van toepassing op investeerders na 2020 en niet voor mensen die nu investeren.
PLAATS IK BEST MIJN ZONNEPANELEN IN VERSCHILLENDE ORIËNTATIES?
Zonnepanelen worden meestal geplaatst in één beschikbaar dakvlak. Soms zijn er mogelijkheden om de zonnepanelen te plaatsen in meerdere oriëntaties. Het voordeel hiervan is dat de productie van zonne-energie beter gespreid wordt over de hele dag. De piekbelasting van de zonnepanelen is lager, waardoor ook de grootte van de omvormer een stuk kleiner kan worden gedimensioneerd. Hierdoor is het prosumententarief lager (en dus ook de terugverdientijd).
HEEFT EEN PV-INSTALLATIE VEEL ONDERHOUD NODIG?

Neen. In sommige gevallen kan de productie van zonnepanelen wel verlagen door hardnekkig vuil (bijvoorbeeld in de stoffige omstandigheden van een bouwwerf, op plaatsen met veel vogels). In dat geval kan het sporadisch reinigen van de zonnepanelen wel nuttig zijn. Heel zelden loopt er iets mis met de panelen of de omvormer. Hiervoor heb je  garantie. De meeste merken voorzien dan ook een bijdrage voor de aannemer, zodat de herstelwerkzaamheden gratis zijn.

ZIJN ZONNEPANELEN ECHT ECOLOGISCH?
Ja. De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren bedraagt tegenwoordig minder dan 10% van de energie die dat zonnepaneel zal voortbrengen. De meeste zonnepanelen bevatten weinig of geen zeldzame aardmetalen meer en kennen een hoog recyclagepotentieel voor silicium, glas en aluminium (tot 96% van het totaalgewicht). Dit wordt gereguleerd door de Europese organisatie PV cycle. Tussen producenten bestaan er wel nog grote onderlinge verschillen. Bij Klimaan CVSO wordt daarom gekozen voor de beste leerlingen van de klas.