Gezinnen en particulieren

Advies en samenaankoop voor particulieren

Met het project “Zonnewijzer” wil Klimaan mensen aanmoedigen en ondersteunen om hun eigen zonnestroom op te wekken en hun energiebehoefte te verduurzamen. Met een objectief advies en een doorlopende samenaankoop van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen ontzorgen we iedereen met interesse van a tot z. Je kan je doorlopend aanmelden.

Een adviesgesprek inplannen kan snel. Voor de plaatsing van zonnepanelen zijn de firma’s waarmee we samenwerken uiteraard afhankelijk van externe factoren.

Voor iedereen

Niet enkel eigenaars van een huis zijn welkom bij onze samenaankoop. Ook huurders en verhuurders van appartementen kunnen bij ons terecht. Ook al is het bij appartementen niet altijd evident, Klimaan wil wel informatie geven en de mogelijke opties op tafel leggen.
Een PV-installatie is een goede investering die je op termijn terugverdient. Toch zijn we ons ervan bewust dat deze investering niet voor iedereen financieel haalbaar is. Heb je twijfels over de financiële haalbaarheid, meld je toch aan voor een vrijblijvend adviesgesprek. We kijken samen of er oplossingen mogelijk zijn. De prijzen zijn de laatste jaren bovendien sterk gedaald.

Opgelet: aangezien de levensduur van een PV-installatie meer dan 25 jaar bedraagt, is het belangrijk dat het dak waarop de panelen komen nog minstens 25 jaar meekan zonder aanpassingen aan de buitenzijde. Op daken met asbestbekleding worden daarom geen zonnepanelen geplaatst. Het dak moet bovendien al geïsoleerd zijn (of “isoleerklaar“ aan de binnenkant).

In 5 stappen naar een zonnedak of thuisbatterij

DUMMY TOGGLE - REQUIRED
1. Vul het inschrijvingsformulier in en maak een telefonische afspraak.

Je aanmelden voor een adviesgesprek is stap 1. In het aanmeldingsformulier vul je enkele algemene gegevens in en eventueel je verbruiksgegevens. Op het einde maak je in de afsprakenkalender een afspraak voor het telefonisch advies.

2. Wij bellen je op voor een vrijblijvend advies en een eerste budgetraming.

Met de informatie die je gaf gaat Klimaan aan de slag. Op basis van verschillende luchtbeelden bekijken we de geschiktheid van jouw dak. We maken een eerste financiële inschatting, kwestie van een grondig voorbereid gesprek te kunnen voeren.
Op het afgesproken tijdstip bellen we je op om een aantal zaken nader te bekijken, het voorontwerp uitgebreid toe te lichten en antwoord te geven op al je vragen en onduidelijkheden. Op basis van het gesprek verfijnen we het advies en bezorgen we je dit enkele dagen later per elektronische post samen met een heldere informatiebrochure.
Belangrijk om te benadrukken is dat je in deze fase nog geen enkel engagement aangaat ten opzichte van een mogelijke aankoop.

3. De aannemer komt ter plaatse voor een (vrijblijvende) detailofferte.

Is alles duidelijk en ben je overtuigd van het voorstel, dan komt onze geselecteerde installateur langs voor een plaatsbezoek. Hij bekijkt de praktische aspecten in verband met een mogelijke plaatsing en maakt een finale offerte op binnen de 4 weken na bevestiging. Doordat we nauw samenwerken met onze geselecteerde installateur, wijkt de prijs doorgaans nog weinig af. Tot op dit moment is het hele aanbod vrijblijvend.

4. Na jouw akkoord plaatst de aannemer de zonnepanelen of een thuisbatterij.

Je hebt beslist, je wil een zonnedak! Je bezorgt ons de ondertekende offerte, wij zorgen voor de rest. We nemen contact op voor een afspraak voor plaatsing. De werken worden zo snel mogelijk na het akkoord uitgevoerd, je krijgt de nodige uitleg en de installatie wordt gekeurd. Vanaf nu produceer je je eigen hernieuwbare energie.

5. Klimaan contacteert je voor opvolgingsadvies.

Tot slot nemen we nog even contact op om je een overzichtelijke brochure te bezorgen over jouw installatie voor de komende 25 jaar en eventuele resterende vragen te beantwoorden.

Ik ben geïnteresseerd!

Tekening-Zonnewijzer

Infomomenten

Klimaan organiseert regelmatig infomomenten (online of in real life) over zonnepanelen en thuisbatterijen, soms in samenwerking met stads- en gemeentebesturen.

Er is steeds voldoende ruimte voor dialoog en vragen. Kijk hieronder of er een infomoment in jouw buurt is.

Allemaal samen

Met jouw eigen zonnedak draag je mee een steentje bij in de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening. Vele kleintjes maken één grote. Spreek er over met je vrienden en buren. En vergeet niet: de belangrijkste energie is diegene die je niet verbruikt.

Is er nog iets niet duidelijk of ben je heel enthousiast: op zonnewijzer@klimaan.be kan je ons steeds bereiken.

Veelgestelde vragen

DUMMY TOGGLE - REQUIRED

 

HOE LANG GAAT MIJN PV-INSTALLATIE MEE?

Zonnepanelen gaan lang mee en daar zijn 2 belangrijke redenen voor:

 1. Er zijn geen bewegende onderdelen, waardoor slijtage heel beperkt is.
 2. Ze worden heel stevig gebouwd omdat hun bestaansreden hier volledig van af hangt. Wie zou immers nog investeren in zonnepanelen als die gemiddeld na 5 jaar stuk zouden zijn. De standaard vermogensgarantie bij zonnepanelen is dat ze na 25 jaar nog 80% van hun maximum produceren, met een maximale afname van 0,6% per jaar.

De omvormer bevat veel elektrische componenten, die stuk kunnen gaan. Dit is heel afhankelijk van de producent. Degelijke omvormers gaan tot 20 jaar mee, terwijl de basismodellen het veel vroeger kunnen begeven. De garanties bij Zonnestad variëren van 10 tot 20 jaar.

Naast de componenten, is er ook nog de plaatsingsgarantie van de aannemer (tegen schade aan het dak) van 10 jaar. Klimaan cvso kiest steeds voor financieel sterke bedrijven, zowel bij de producent (via TIER-kwalificatie) als bij de aannemer.

WAAROM KAN IK MIJN DAK NIET VOLLEDIG VOL LEGGEN MET ZONNEPANELEN?

In België is het jammer genoeg niet voordelig om meer energie te produceren dan je op jaarbasis verbruikt. Doe je dit wel, dan betaal je een te hoog prosumententarief. Als je teller op het einde van het jaar negatief staat, dan geef je het teveel aan productie gratis wegParticulieren die investeren na 2020, zullen in een ander wetgevend kader vallen. Hierbij zijn mogelijks grotere installaties voordeliger.

HOEVEEL PANELEN HEB IK NODIG VOOR EEN ELEKTRISCHE AUTO?

Met 6 à 8 panelen op je dak, kan je met je elektrische auto jaarlijks 10.000 km rijden.

WAT IS HET PROSUMENTENTARIEF?

Bij woningen zonder zonnepanelen wordt er een distributienettarief verrekend in de elektriciteitsprijs voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Als eigenaar van zonnepanelen ga je minder of geen verbruik hebben bij de energieleverancier en betaal je dus ook geen distributienettarief. Aangezien je het elektriciteitsnet wel continu gebruikt als tijdelijke energieopslag, werd het prosumententarief ingeroepen als compensatie voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dit tarief wordt bepaald door het vermogen van de omvormer van de zonnepaneel installatie. Voor het Mechelse bijvoorbeeld komt dit op € 87,42 per jaar per kW vermogen van de omvormer. 

WAT MET DE DIGITALE METER?

In juli 2019 deed de lang verwachte digitale meter zijn officiële intrede. Dit is een wenselijke en noodzakelijke stap voor de energietransitie. De digitale meter laat immers toe om via slimme toepassingen je verbruik beter te beheersen en ook te sturen.

Mensen met zonnepanelen zitten in de prioritaire doelgroep en komen eerst aan bod. Het doel is om binnen de 5 jaar alle prosumenten (=netgebruikers die zelf ook stroom produceren) te voorzien van een digitale meter. Voor details kan u contact opnemen met de distributienetbeheerder Fluvius.

De digitale meter kan veel meer dan de huidige analoge meters en laat ook nieuwe tariefstructuren toe. Om de investeringszekerheid en de postieve vibe niet onderuit te halen heeft de Vlaamse regering beslist dat mensen die vóór 31/12/2020 zonnepanelen laten installeren voor het luik elektriciteitsprijs 15 jaar terugdraaiend werken en voor het luik distributienettarieven kunnen kiezen:

 • Blijven in het systeem van de netvergoeding via het prosumententarief voor 15 jaar na indienstname
 • Overstappen naar nieuw systeem waarbij u een distributienettarief betaalt op basis van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Dit is vooral interessant voor situaties, waar het eigenverbruik hoger ligt. U kan uw specifieke situatie simuleren met de VREG-simulator.

Let op dat de VREG in beroep is gegaan tegen de compensatieregeling voor het luik distributienettarieven. Deze regeling is gegarandeerd tot eind 2020. Wat daarna zal gebeuren, hangt af van de beslissing van het Grondwettelijk Hof.

Er circuleert heel veel informatie over de digitale meter, wij raden u aan om te kijken bij de Vlaamse Overheid voor correcte en actuele informatie.

Indien u toch nog met vragen zou zitten, kan u ons altijd contacteren op zonnewijzer@klimaan.be.

WANNEER MOET JE OVERSCHAKELEN VAN EEN DAG/NACHT-TELLER NAAR EEN ENKELVOUDIGE TELLER?
 • Zonne-energie wordt overdag geproduceerd en dus vooral geïnjecteerd op je dagteller (behalve in het weekend als je nachtteller actief is).
 • Stel, je hebt een dag/nacht-teller en je produceert jaarlijks evenveel als je verbruikt. In dat geval zal je dagteller na één jaar negatief staan (hiervoor krijg je geen vergoeding), en je nachtteller positief (hiervoor moet je nog betalen).
 • Stel nu, je bent overgeschakeld op een enkelvoudige teller in dezelfde situatie. In dat geval zal je enkelvoudige teller na één jaar op nul staan. Je betaalt dus niet meer voor de elektriciteit.
 • Als je een dag/nacht-teller hebt, kan je dus kiezen: een kleine installatie zonder overschakeling op een enkelvoudige teller, of een grotere installatie met overschakeling. Overschakelen kost € 87 bij distributienetbeheerder Fluvius en kan je aanvragen via deze link. Let wel! Het overschakelen gebeurt best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname.
 • Wachten op de digitale meter kan ook, maar momenteel is er nog geen duidelijkheid over de timing van de uitrol van deze meters. In de meeste gevallen heb je de kost voor het wisselen van tarief reeds teruggewonnen, tegen dat de digitale meter bij jou gëinstalleerd zou worden.
MOET IK VERANDEREN VAN ENERGIELEVERANCIER BIJ HET PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN?

Ook al wordt het verbruik volledig gedekt met zonne-energie, dan moet u nog steeds aangesloten blijven bij een energieleverancier. Dit kan gerust bij uw huidige leverancier, maar het kan ook interessant zijn om over te schakelen naar een energieleverancier die geen vaste abonnementskosten aanrekent.

Met de V-test van de VREG kan u de verschillende energieleveranciers vergelijken.

IS HET VOORDELIG OM NU AL BATTERIJEN AAN TE SCHAFFEN?
 • Ja en neen. In Vlaanderen wordt de productie van zonnepanelen afgerekend op jaarbasis (zie ook de uitleg over het prosumententarief). Het heeft dus geen zin om tijdelijk energie op te slaan en die daarna terug af te geven. Mensen die nu investeren in zonne-energie, kunnen in principe nog gebruik maken van het huidige systeem voor minstens 15 jaar. Sommige bedrijven bieden echter batterijen aan vooraf aan de omvormer waardoor de omvormer kleiner wordt ontworpen en dus ook een lager prosumententarief mogelijk is. Volgens onze berekeningen is dit nauwelijks voordelig voor de meeste installaties.
 • Ten laatste in 2021 wordt er in België overgeschakeld op digitale teller. Deze tellers zullen op elk moment in staat zijn om te meten of je verbruikte elektriciteit uit het elektriciteitsnet komt (duur) of rechtstreeks uit je zonnepanelen (goedkoop). Hierdoor zal het voordelig worden om batterijen te plaatsen en zo een groter deel van je energie uit de zonnepanelen te halen. De overheid wil hiermee de belasting van het net tegengaan, zoals nu al in Duitsland het geval is. Let wel: dit is naar alle waarschijnlijkheid enkel van toepassing op investeerders na 2020 en niet voor mensen die nu investeren.
PLAATS IK BEST MIJN ZONNEPANELEN IN VERSCHILLENDE ORIËNTATIES?

Zonnepanelen worden meestal geplaatst in één beschikbaar dakvlak. Soms zijn er mogelijkheden om de zonnepanelen te plaatsen in meerdere oriëntaties. Het voordeel hiervan is dat de productie van zonne-energie beter gespreid wordt over de hele dag. De piekbelasting van de zonnepanelen is lager, waardoor ook de grootte van de omvormer een stuk kleiner kan worden gedimensioneerd. Hierdoor is het prosumententarief lager (en dus ook de terugverdientijd).

HEEFT EEN PV-INSTALLATIE VEEL ONDERHOUD NODIG?

Neen. In sommige gevallen kan de productie van zonnepanelen wel verlagen door hardnekkig vuil (bijvoorbeeld in de stoffige omstandigheden van een bouwwerf, op plaatsen met veel vogels). In dat geval kan het sporadisch reinigen van de zonnepanelen wel nuttig zijn. Heel zelden loopt er iets mis met de panelen of de omvormer. Hiervoor heb je  garantie. De meeste merken voorzien dan ook een bijdrage voor de aannemer, zodat de herstelwerkzaamheden gratis zijn.

ZIJN ZONNEPANELEN ECHT ECOLOGISCH?

Ja. De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren bedraagt tegenwoordig minder dan 10% van de energie die dat zonnepaneel zal voortbrengen. De meeste zonnepanelen bevatten weinig of geen zeldzame aardmetalen meer en kennen een hoog recyclagepotentieel voor silicium, glas en aluminium (tot 96% van het totaalgewicht). Dit wordt gereguleerd door de Europese organisatie PV cycle. Tussen producenten bestaan er wel nog grote onderlinge verschillen. Bij Klimaan CVSO wordt daarom gekozen voor de beste leerlingen van de klas.