Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk of intern reglement is op eenvoudig verzoek opvraagbaar via coop@klimaan.be.