Coöperantenvoordelen

Aandeelhouders / coöperanten hebben een aantal voordelen. 

Belangrijk is dat je lokale en duurzame energieprojecten mee mogelijk maakt, en kiest voor energiezekerheid, onafhankelijk van externe, fossiele bronnen. Een nuttige besteding van je spaargeld.

Daarnaast is er het financiële voordeel. Als aandeelhouder geniet je van een dividend. We mikken op 3 à 4% jaarlijks.

We gaan als burgercoöperatie ook verder dan het zuivere financieel rendement. Daarom gaan we samenwerkingen aan om onze coöperanten voordelen aan te bieden die bijdragen aan onze eigen doelen.

Zo kan je inmiddels gebruik maken van stroomlevering van onze eigen lokaal opgewekte stroom en van elektrische deelmobiliteit. Hierover lees je meer via de link bij de foto’s.