Coöperantenvoordelen

Aandeelhouders / coöperanten van Klimaan hebben een aantal voordelen van diverse aard. 

Inhoudelijk

  • je maakt lokale en duurzame energieprojecten mee mogelijk
  • je kiest voor energiezekerheid, onafhankelijk van externe, fossiele bronnen.
  • Je geeft je spaargeld een nuttige besteding. 

Financieel

Daarnaast is er het financiële voordeel. Als aandeelhouder geniet je van een dividend. We mikken op 3 à 4% jaarlijks. Op onze jaarlijkse algemene vergadering in mei wordt dit dividend bepaald.

Varia

We gaan als burgercoöperatie ook verder dan het zuivere financieel rendement. Daarom gaan we samenwerkingen aan om onze coöperanten voordelen aan te bieden die bijdragen aan onze eigen doelen.

Zo kan je inmiddels gebruik maken van stroomlevering van onze eigen lokaal opgewekte stroom en van elektrische deelmobiliteit. Hierover lees je meer via de link bij de foto’s.