Gemeentehuis en Bibliotheek Bonheiden

Locatie

Het gemeentehuis en de bibliotheek liggen op de site waar ook cultuurcentrum ’t Blikveld te vinden is.
Adres:  Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden 

GPS-coördinaten

Gemeentehuis: 51°02’54” N, 4°54’86” O

Bibliotheek: 51°02’48” N, 4°54’87” O

⇒ Terug naar projectpagina Bonheiden.

Partners

Klimaan – coop.klimaan.be

ZuidtrAnt – www.zuidtrant.be 

Gemeentebestuur Bonheiden – www.bonheiden.be

Documentatie

Presentaties van tijdens de infomomenten in Bonheiden en Rijmenam:

1 Over Klimaan
2 Over ZuidtrAnt
3 Over de installatie in Bonheiden
4 Investeren in Klimaan CVSO
5 Hoe investeren?

Technische gegevens

Type  project Zonnepanelen, merk: DMEGC
Aantal zonnepanelen Gemeentehuis: 190 panelen
Bibliotheek: 68 panelen
Vermogen omvormer Gemeentehuis: 42.5 kVA
Bibliotheek: 17 kVA
Geïnstalleerd vermogen Gemeentehuis: 55.1 kWp
Bibliotheek: 22kWp
Verwachte jaarlijkse productie Gemeentehuis: 49.590 kWh/jaar
Bibliotheek: 19.580 kWh/jaar
CO²-besparing Gemeentehuis: 23,3 ton/jaar
Bibliotheek: 9,2 ton/jaar
Eigenaarschap van coöperanten 50% ZuidtrAnt
50% Klimaan
Totale investering 70.000 EUR
Bouwjaar/ingebruikname  2019

Projectfoto’s

Veelgestelde vragen over dit project

Een aandeel kopen is een investering. Hoe kan ik het risico hiervan inschatten?

Wat wij hieromtrent kunnen vertellen is dat zonnedaken een solide, beproefd coöperatief investeringsmodel achter zich hebben. De technologie is gekend en inmiddels zeer betrouwbaar. Beide partners hebben genoeg technische expertise in huis om alle mogelijke parameters hierrond in te kunnen schatten. Bovendien zorgen wij ook voor het onderhoud en de juiste verzekeringen.

Als ik investeer in Bonheiden, kan ik dan groene stroom aankopen van Klimaan?

Om stroom te mogen leveren moet een leveranciersvergunning bekomen worden, een administratief zeer zware last. Momenteel zijn we enkel stroomproducent, maar bekijken we wel welke mogelijkheden we hebben om in de toekomst, zij het via een partner, stroom tot bij onze coöperanten te krijgen.

Maakt enkel de coöperatie winst in dit project of ook de gemeente?

Onze formule verdeelt de opbrengst van de installaties gelijkwaardig tussen de gemeente als klant en de coöperatie. De gemeente geniet van een voordelige stroomprijs en een complete ontzorging (onderhoud en opvolging). Op het einde van de rit wordt de installatie volledig overgedragen en kan deze nog ettelijke jaartjes meedraaien; de gemeente bekomt zo een behoorlijke winst.

Waarom plaatst de gemeente de PV installatie niet zelf, het is toch maar een relatief beperkte investering?

Deze vorm van aanbesteding met burgerparticipatie leidt tot een win-win situatie voor zowel de burgers als de gemeente. De burgers krijgen de kans om te participeren in het project – zowel qua besluitvorming als financieel en voor de gemeente leidt het tot een directe besparing op de elektriciteitsfactuur en een ontzorging gedurende de looptijd van het contract. Klimaan CV en Zuidtrant cvba-so zijn beide coöperaties die de ICA-principes volgen en rechtstreekse burgerparticipatie organiseren.

Wat is de prijs dat de gemeente betaalt voor de elektriciteit?

Wij hebben in ons aanbod naar de gemeente toe een globale stroomprijs voorzien, waarbij zowel de gemeente flink bespaart en wij een goed rendement halen. Deze stroomprijs zullen we hier echter niet publiceren.

Kan je enkel als inwoner van Bonheiden/Rijmenam een aandeel kopen voor dit project?

We zoeken in eerste instantie 350 Bonheidenaren die één aandeel kopen voor dit eerste project, en zetten hier maximaal op in. We zullen ook op deze manier blijven communiceren wanneer andere burgers mee uitgenodigd zijn om te investeren.

Hoe zit het met de nazorg?

De coöperatie blijft gedurende de looptijd eigenaar van alle installaties, en staat logischerwijze ook in voor het goed functioneren ervan. Dat betekent periodische reiniging, opvolging van de productie en onderhoud van de installaties. De coöperatie heeft hier ook alle belang bij, want anders zal de installatie minder winstgevend zijn.

Wat gebeurt er na 20 jaar met de installatie?

Na de looptijd van 20 jaar vindt de ‘definitieve oplevering’ van de installatie plaats: de installatie wordt integraal overgedragen aan de gemeente. Ze blijft echter nog ettelijke jaren operationeel, waardoor de gemeente een bijkomend financieel voordeel geniet.

Hoe zit het met de kost van de demontage van de installatie?

Deze zal ongeveer gelijk liggen met de plaatsingskost van een installatie. Indien het gebeuren wat slim aangepakt wordt, kan er globale kost bespaard worden door gelijk een nieuwe installatie te plaatsen!

Worden er subsidies gegeven vanuit de overheid?

Er worden groenestroomcertificaten gegeven op basis van de opbrengst van de installaties. Afhankelijk van de evoluties reële markprijzen van zonne-installaties worden deze driemaandelijks geüpdatet. Deze subsidies dalen zeer snel en zullen binnenkort naar schatting helemaal afgebouwd zijn.

De gemeente wil zonnepanelen leggen, maar ze willen er zelf niet in investeren?

Het te investeren bedrag in deze installaties is eerder beperkt, maar voor de gemeente is het uitermate belangrijk dat ook de burger naast de lasten van de energietransitie eindelijk ook mee kan delen in de lusten. Vandaar onze vraag om rechtstreekse burgerparticipatie mee op te nemen als noodzakelijke gunningscriteria.

Wat is het verdienmodel van de installatie?

De opgewekte stroom wordt verkocht aan de klant. De prijs die wordt afgesproken ligt lager dan het huidige terief dan wat de klant betaald. Het tarief dat Klimaan aanrekent is echter zo uitgerekend dat zowel de investering als een bepaalde winstmarge worden terugverdiend, gespreid over de gehele duurtijd van het project.

De investering van 35000 Euro komt van de mensen van Bonheiden? de andere helft komt van ZuidtrAnt?

Dit klopt in zekere mate. Door het feit dat we deze opdracht samen doen, delen we de investering netjes in 2, evenals de opbrengst ervan. Wij hebben uiteraard de voorkeur dat u in Klimaan CV als lokale speler investeert. Indien u echter de lokale participatiegraad mee wil helpen opkrikken, staat het u vrij om eveneens aandelen bij ZuidtrAnt cvba-so te kopen.

Als jullie het bedrag bij de Bonheidenaren niet kunnen ophalen, van waar komt de rest dan?

Wij wensen maximaal in te zetten op lokale participatie, en communiceren daarom in eerste instantie enkel binnen Bonheiden. Vroeg of laat zal de investering echter moeten gebeuren, waardoor wij, indien het totaalbedrag dan nog niet behaald is, ook in de grotere regio zullen communiceren.

Waarom is er gekozen om PV panelen te installeren op de Bib en het gemeentehuis? 't Blikveld en de sporthal zullen toch een groter verbruik hebben?

Waarom is er gekozen om PV panelen te installeren op de Bib en het gemeentehuis? ’t Blikveld en de sporthal zullen toch een groter verbruik hebben?

Jullie willen in aanmerking komen voor openbare aanbestedingen. hebben jullie een commercieel voordeel tegenover een private firma?

Burgerparticipatie, een gespreide investering ipv eenmalige aankoop… Indien de aanbestedende overheid er, zoals hier in Bonheiden oor naar heeft en deze zaken mee opnam in de aanbesteding, dan doen we zeker mee!

Zit er een overschot op de verwachte opbrengst van de installatie? gaat er een deel op het net?

Van de installatie op het gemeentehuis zal de gemeente 60% zelf verbruiken. Voor de bibliotheek bedraagt deze zgn autoconsumptie 85%.