Elektrische deelmobiliteit via Klimaan

Onze mobiliteit verduurzamen is één van de grote klimaatuitdagingen waar we voor staan. Klimaan zet sterk in op dit thema. We sensibiliseren en informeren burgers niet alleen over duurzame mobiliteit, we bieden onze coöperanten zelf ook elektrische deelmobiliteit aan. Tegen half 2024 zullen we meer dan 20 elektrische deelwagens ter beschikking stellen van de inwoners uit ons werkingsgebied.

Onze initiatieven op het vlak van mobiliteit:

    Heb je vragen over onze mobiliteitsprojecten? Neem contact met ons op via onze contactpagina.

    Waarom autodelen?

    Autodelen is goed voor het klimaat. Een elektrische deelwagen vervangt gemiddeld 6-12 particuliere wagens. Ze hebben geen uitstoot en vervuilen de lucht niet. Dankzij de voorbehouden standplaatsen vind je altijd parkeerplaats. Bij Klimaan betaal je geen abonnementskosten maar enkel een uurtarief en kilometervergoeding. Vervang je jouw auto door een deelwagen, dan vallen ook alle vaste kosten van je eigen wagen (belastingen, onderhoud, …) weg. Deelwagens zijn goedkoper voor wie minder dan 12.000 km per jaar rijdt.

    Ecopower_logo
    Ecopower_logo