Gemeentelijke kleuterschool GEKKO, Bonheiden

Locatie

Ook op de Bonheidense gemeentelijke kleuterschool investeren we in een zonne-installatie.
Dit is bijzonder leuk wetende dat er al heel wat gebeurt rond energiebesparing en ecologie in deze school. Denk aan de fiets acties, afvalarme school, compostschool, mooimakers, MOS school, … . Binnenkort komt daar nog een super cool onthardingsproject bij.
Zonnepanelen kunnen dit bilan enkel maar uitbreiden. Het helpt mee de toekomst van onze kinderen te verzekeren. Zo zorgen we niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar maken we hernieuwbare energie ook tastbaar voor de kinderen en nemen we hen mee op de weg van de noodzakelijke energietransitie.

Wil je meer weten over wat het inhoudt om te investeren in een burgercoöperatie druk dan zeker op de “Ik doe mee” knop. Daar vind je alle uitleg.

Alle technische details en “veel gestelde vragen” vind je verder op deze pagina.

⇒ Terug naar projectpagina Bonheiden.

GEKKO

Partners

Klimaan – coop.klimaan.be

Gemeentebestuur Bonheiden – www.bonheiden.be

Presentatie

Infomoment 29 oktober 2020 - Presentatie

Technische gegevens

Type  project Zonnepanelen, merk: Phono Solar
Aantal zonnepanelen 136 panelen
Vermogen omvormer 2 x 10 kVA
Geïnstalleerd vermogen 49,640 kWp
Verwachte jaarlijkse productie 40.200 kWh/jaar
CO2-besparing 9.25 ton/jaar
Totale investering 30 000 EUR
Bouwjaar/ingebruikname 2020
GEKKO_map

Projectfoto’s

Veelgestelde vragen over dit project

Een aandeel kopen is een investering. Hoe kan ik het risico hiervan inschatten?

Wat wij hieromtrent kunnen vertellen is dat zonnedaken een solide, beproefd coöperatief investeringsmodel achter zich hebben. De technologie is gekend en inmiddels zeer betrouwbaar. We hebben genoeg technische expertise in huis om alle mogelijke parameters hierrond in te kunnen schatten. Bovendien zorgen wij ook voor het onderhoud en de juiste verzekeringen.

Als ik investeer in Bonheiden, kan ik dan groene stroom aankopen van Klimaan?

Om stroom te mogen leveren moet een leveranciersvergunning bekomen worden, een administratief zeer zware last. Momenteel zijn we enkel stroomproducent, maar bekijken we wel welke mogelijkheden we hebben om in de toekomst, zij het via een partner, stroom tot bij onze coöperanten te krijgen.

Maakt enkel de coöperatie winst in dit project of ook de gemeente?

Onze formule verdeelt de opbrengst van de installaties gelijkwaardig tussen de gemeente als klant en de coöperatie. De gemeente geniet van een voordelige stroomprijs en een complete ontzorging (onderhoud en opvolging). Op het einde van de rit wordt de installatie volledig overgedragen en kan deze nog ettelijke jaartjes meedraaien; de gemeente bekomt zo een behoorlijke winst.

Waarom plaatst de gemeente de PV installatie niet zelf, het is toch maar een relatief beperkte investering?

Deze vorm van aanbesteding met burgerparticipatie leidt tot een win-win situatie voor zowel de burgers als de gemeente. De burgers krijgen de kans om te participeren in het project – zowel qua besluitvorming als financieel en voor de gemeente leidt het tot een directe besparing op de elektriciteitsfactuur en een ontzorging gedurende de looptijd van het contract. Klimaan cvso is een coöperatie die de ICA-principes volgt en rechtstreekse burgerparticipatie organiseert.

Wat is de prijs dat de gemeente betaalt voor de elektriciteit?

Wij hebben in ons aanbod naar de gemeente toe een globale stroomprijs voorzien, waarbij zowel de gemeente flink bespaart en wij een goed rendement halen. Deze stroomprijs zullen we hier echter niet publiceren.

Kan je enkel als inwoner van de gemeente een aandeel kopen voor dit project?

We zoeken in eerste instantie het investeringskapitaal lokaal en zetten hier maximaal op in. We zullen ook op deze manier blijven communiceren wanneer andere burgers mee uitgenodigd worden om te investeren.

Hoe zit het met de nazorg?

De coöperatie blijft gedurende de looptijd eigenaar van alle installaties, en staat logischerwijze ook in voor het goed functioneren ervan. Dat betekent periodische reiniging, opvolging van de productie en onderhoud van de installaties. De coöperatie heeft hier ook alle belang bij, want anders zal de installatie minder winstgevend zijn.

Wat gebeurt er na 20 jaar met de installatie?

Na de looptijd van 20 jaar vindt de ‘definitieve oplevering’ van de installatie plaats: de installatie wordt integraal overgedragen aan de gemeente. Ze blijft echter nog ettelijke jaren operationeel, waardoor de gemeente een bijkomend financieel voordeel geniet.

Hoe zit het met de kost van de demontage van de installatie?

Deze zal ongeveer gelijk liggen met de plaatsingskost van een installatie. Indien het gebeuren wat slim aangepakt wordt, kan er een bijkomende kost bespaard worden ingeval er gelijk een nieuwe installatie geplaatst zou worden!

Worden er subsidies gegeven vanuit de overheid?

Er bestaan subsidies, onder de vorm van groenestroomcertificaten. Deze houden in het voorjaar van 2021 op te bestaan

De gemeente wil zonnepanelen leggen, maar ze willen er zelf niet in investeren?

Het te investeren bedrag in deze installaties is eerder beperkt, maar voor de gemeente is het uitermate belangrijk dat ook de burger naast de lasten van de energietransitie eindelijk ook mee kan delen in de lusten. Vandaar onze vraag om rechtstreekse burgerparticipatie mee op te nemen als noodzakelijke gunningscriteria.

Wat is het verdienmodel van de installatie?

De opgewekte stroom wordt verkocht aan de klant. De prijs die wordt afgesproken, ligt lager dan het huidige tarief dat de klant betaald. Het tarief dat Klimaan aanrekent is echter zo uitgerekend dat zowel de investering als een bepaalde winstmarge worden terugverdiend, gespreid over de gehele duurtijd van het project.

Als jullie het bedrag niet lokaal kunnen ophalen, van waar komt de rest dan?

Wij wensen maximaal in te zetten op lokale participatie, en communiceren rond dit project in Bonheiden om coöperanten aan te trekken. In de wijdere omgeving hebben wij meerdere projecten in opstart, dus werken wij momenteel wel via een grotere communicatiecampagne.

Jullie willen in aanmerking komen voor openbare aanbestedingen. Hebben jullie een commercieel voordeel tegenover een private firma?

Een gespreide investering ipv. eenmalige aankoop en rechtstreekse (echte) burgerparticipatie zijn onze troeven. Indien de aanbestedende overheid er, zoals hier in Bonheiden oor naar heeft en deze zaken mee opnam in de aanbesteding, dan doen we zeker mee!