LAB gedreven onderwijs

LAB onderwijs en Klimaan

LAB Gedreven Onderwijs staat in het onderwijslandschap bekend als een echte game changer. Op 1 september 2017 openden de deuren van LAB Sint-Amands, de eerste onafhankelijke, erkende en dus gesubsidieerde secundaire school in België sinds meer dan 20 jaar. LAB Sint-Amands telt ondertussen meer dan 500 leerlingen. Uitbreiding is er sinds schooljaar 22-23 in Sint-Niklaas.

De school neemt haar voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid op en kiest voor zonnepanelen met burgerparticipatie. Klimaan en LAB rollen samen het project uit. Op die manier zet de school maximaal in op duurzaamheid én een besparing op de energiefactuur.

LAB onderwijs en Klimaan cvso zetten extra in op burgerparticipatie door de leerlingen en hun families, de leerkrachten, de personeelsleden en de buurtbewoners extra te betrekken bij het project. Burgerparticipatie gaat hier verder dan puur financieel investeren. We betrekken de leerlingen via educatief projectwerk en geven informatiesessies over hernieuwbare energie.

⇒ Terug naar projectpagina Puurs-Sint-Amands.

 

 

Karekietstraat

Technische gegevens

Type  zonnepanelen Trina Vertex
Aantal zonnepanelen 100 panelen
Vermogen omvormer 30 kVA
Geïnstalleerd vermogen 40 kWp
Verwachte jaarlijkse productie 37 500 kWh/jaar
CO2-besparing 10 ton/jaar
Totale investering 40 000 EUR
Bouwjaar/ingebruikname Kwartaal 2  van  2023

Projectfoto’s

Veelgestelde vragen over dit project

TOGGLE - REQUIRED

 

Wat krijg ik terug voor mijn investering?

Eerst en vooral help je een lokaal en duurzaam project te realiseren. Je helpt de school om de energiefactuur te verlagen en de regio om wat duurzamer te worden. Begrijpelijk wil je er ook wat voor terug. Als de coöperatie winst maakt, krijg je een jaarlijks dividend (https://coop.klimaan.be/investeer/). Daarnaast krijg je ook inspraak in de energiecoöperatie via de jaarlijkse Algemene Vergadering. Tot slot zijn er enkele voordelen die je als aandeelhouder geniet zoals de mogelijkheid om groene stroom aan te kopen en gebruik te maken van elektrische deelauto’s. Zie hiervoor op de andere pagina’s van onze webiste.

Waarom plaatst de school de PV installatie niet zelf, het is toch maar een relatief beperkte investering?

Deze vorm van aanbesteding met burgerparticipatie leidt tot een win-win situatie voor zowel de burgers als de school. De burgers krijgen de kans om te participeren in het project – zowel qua besluitvorming als financieel en voor de school leidt het tot een directe besparing op de elektriciteitsfactuur en een ontzorging gedurende de looptijd van het contract. Klimaan cvso is een coöperatie die de ICA-principes volgt en rechtstreekse burgerparticipatie organiseert.

Als ik investeer, kan ik dan groene stroom aankopen van Klimaan?

Om stroom te mogen leveren moet een leveranciersvergunning bekomen worden, een administratief zeer zware last. Momenteel zijn we enkel stroomproducent, en zijn wij een partnerschap met onze grote broer, Ecopower cv aangegaan om onze stroom tot bij onze coöperanten te krijgen.

Wat is de prijs die de school betaalt voor de elektriciteit?

Wij hebben in ons aanbod naar de school toe een globale stroomprijs voorzien, waarbij zowel de school flink bespaart en wij een goed rendement halen. Deze stroomprijs zullen we hier echter niet publiceren.

Maakt enkel de coöperatie winst in dit project of ook de school?

Onze formule verdeelt de opbrengst van de installaties gelijkwaardig tussen de school als klant en de coöperatie. De school geniet van een voordelige stroomprijs en een complete ontzorging (onderhoud en opvolging). Op het einde van de rit wordt de installatie volledig overgedragen en kan deze nog ettelijke jaren meedraaien; de school bekomt zo een behoorlijke winst.

Kan je enkel als inwoner van Puurs-Sint-Amands een aandeel kopen voor dit project?

We zoeken in eerste instantie het investeringskapitaal lokaal en bij de betrokkenen van de school en zetten hier maximaal op in. We zullen ook op deze manier blijven communiceren wanneer andere burgers mee uitgenodigd worden om te investeren.

Hoe zit het met de nazorg?

De coöperatie blijft gedurende de looptijd eigenaar van alle installaties, en staat logischerwijze ook in voor het goed functioneren ervan. Dat betekent opvolging van de productie en onderhoud van de installaties. De coöperatie heeft hier ook alle belang bij, want anders zal de installatie minder winstgevend zijn.

Wat gebeurt er na 20 jaar met de installatie?

Na de looptijd van 20 jaar vindt de ‘definitieve oplevering’ van de installatie plaats: de installatie wordt integraal overgedragen aan de school. Ze blijft echter nog ettelijke jaren operationeel, waardoor de school een bijkomend financieel voordeel geniet.

Wat gebeurt er na 20 jaar met mijn aandeel?

Je blijft aandeelhouder zolang je jouw aandelen niet opnieuw verkoopt. Na en tijdens de looptijd van het project wordt het aandelenkapitaal hergeïnvesteerd in andere zonnedaken. Zolang je aandeelhouder bent, maak je duurzame investeringen mogelijk. Je investeert dus in energiecoöperatie Klimaan (en dus ook in dit zonnedak) maar niet enkel in dit zonnedak.

Hoe zit het met de kost van de demontage van de installatie?

Deze zal ongeveer gelijk liggen met de plaatsingskost van een installatie. Indien het gebeuren wat slim aangepakt wordt, kan er een bijkomende kost bespaard worden ingeval er gelijk een nieuwe installatie geplaatst zou worden!

Worden er subsidies gegeven vanuit de overheid?

In het voorjaar van 2021 hielden de zgn. groenestroomcertificaten op te bestaan, om vervangen te worden door een nieuw ondersteuningsmechanisme volgens een ‘call'(afroep)-systeem. Dit haalt de oversubsidiëring onderuit, maar aangezien dit systeem erg grote installaties bevoordeelt, maakt het tegelijkertijd ook moeilijker op dit soort middelgrote projecten rendabel te krijgen.

De school wil zonnepanelen leggen, maar ze willen er zelf niet in investeren?

Het te investeren bedrag in deze installaties is eerder beperkt, maar voor de school is het uitermate belangrijk dat ook de burgers en de betrokkenen van de school ook mee kunnen delen in de lusten van het project. Bovendien blijft er meer schoolbudget over voor de kerntaken van de school: het educatieve.

Wat is het verdienmodel van de installatie?

De opgewekte stroom wordt verkocht aan de klant. De prijs die wordt afgesproken, ligt lager dan het huidige tarief dat de klant betaalt. Het tarief dat Klimaan aanrekent is echter zo uitgerekend dat zowel de investering als een bepaalde winstmarge worden terugverdiend, gespreid over de gehele duurtijd van het project.

Als jullie het bedrag niet lokaal kunnen ophalen, van waar komt de rest dan?

Wij wensen maximaal in te zetten op lokale participatie, en communiceren rond dit project om coöperanten aan te trekken. In de wijdere omgeving hebben wij meerdere projecten in opstart, dus werken wij momenteel wel via een grotere communicatiecampagne. Indien er in het slechtste geval niet voldoende kapitaal wordt opgehaald, zal een deel van het project extern gefinancierd worden (financiële instellingen, andere coöperaties, …).

Jullie willen in aanmerking komen voor openbare aanbestedingen. Hebben jullie een commercieel voordeel tegenover een private firma?

Een gespreide investering ipv. eenmalige aankoop en rechtstreekse (echte) burgerparticipatie zijn onze troeven. Indien de aanbestedende overheid er oor naar heeft en deze zaken mee opnam in de aanbesteding, dan doen we zeker mee!

Een aandeel kopen is een investering. Hoe kan ik het risico hiervan inschatten?

Wat wij hieromtrent kunnen vertellen is dat zonnedaken een solide, beproefd coöperatief investeringsmodel achter zich hebben. De technologie is gekend en inmiddels zeer betrouwbaar. We hebben genoeg technische expertise in huis om alle mogelijke parameters hierrond in te kunnen schatten. Bovendien zorgen wij ook voor het onderhoud en de juiste verzekeringen.