Wijk Otterbeek, Mechelen

Lagere energiefactuur voor huurders

Otterbeek is een sociale woonwijk ten noorden van Mechelen. Voor de bewoners van deze wijk willen we een tastbaar verschil maken door alle woningen te voorzien van groene energie. We plaatsten in 2022 zonnepanelen op maar liefst 70 woningen, in samenwerking met Woonland en de stad Mechelen.

Hoe maakt dat dan een tastbaar verschil? De zonne-energie is goedkoper dan het sociale elektriciteitstarief waardoor het de huurders een mooie besparing op hun energiefactuur oplevert. Kleinere rekeningen betekenen minder zorgen. En dat wordt gevoeld bij de bewoners van Otterbeek.

In 2024 willen we graag een stapje verder door op de overige 127 woningen in de wijk Otterbeek ook zonnepanelen te plaatsen. Zo voorzien we iedere sociale huurder van lagere kosten en meer comfort. Daar kan jij bij helpen.

Ontdek alles over het investeren in een burgercoöperatie door op de “Ik doe mee” knop te drukken. Daar vind je alle benodigde uitleg.

Meer weten over Otterbeek? Scrol verder op deze pagina.

⇒ Terug naar projectpagina Mechelen.

Technische gegevens

  Otterbeek fase 1 (2022) Otterbeek fase 2 (2024)
Type  project Zonnepanelen, merk: Jinko Solar
Zonnepanelen, merk: Trina Vertex
Aantal zonnepanelen 730 panelen 1065 panelen
Vermogen omvormer 3 – 5 kVA (70 stuks) 3 – 5 kVA (127 stuks)
Geïnstalleerd vermogen 288 kWp 453 kWp
Verwachte jaarlijkse productie 262 000 kWh/jaar 421 000 kWh/jaar
CO2-besparing 55 ton/jaar 75 ton/jaar
Totale investering 250 000 EUR 450.000 EUR
Bouwjaar/ingebruikname 2022 2024

Projectfoto’s

Map_karekietstraat

Veelgestelde vragen over dit project

TOGGLE - REQUIRED

 

Wat is het verwachte rendement als ik mee investeer?

Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering door de aandeelhouders beslist hoeveel dividend er uitgekeerd zal worden. We mikken op een duurzaam rendement van 2 à 4%. Daarnaast genieten aandeelhouders (investeerders) van coöperantenvoordelen (groene stroom en deelmobiliteit). Tot slot wijzen we er graag op dat door de investering lokale duurzame projecten mogelijk worden gemaakt, je als aandeelhouder mede-eigenaar wordt van de installaties, je één stem krijgt in de AV en met jouw investering ook steun geeft aan een sociale onderneming.
Alle info over investeren vind je op https://coop.klimaan.be/investeer/

Kan je enkel als Mechelaar een aandeel kopen voor dit project?

We zoeken in eerste instantie het investeringskapitaal lokaal en zetten hier maximaal op in, maar iedereen kan mee investeren. Klimaan heeft aandeelhouders in heel Vlaanderen, van de kust tot de maasvallei.

Als jullie het bedrag niet lokaal kunnen ophalen, van waar komt de rest dan?

Wij wensen maximaal in te zetten op lokale participatie, en communiceren rond dit project om coöperanten aan te trekken. In de wijdere omgeving hebben wij meerdere projecten in opstart, dus werken wij momenteel wel via een grotere communicatiecampagne. We hebben er vertrouwen in dat het benodigde kapitaal bij burgers zal opgehaald worden. Indien er toch niet voldoende kapitaal kan worden opgehaald zijn er andere financieringsvormen die we kunnen uitrollen (Win-winlening, bankfinanciering, …).

Als ik investeer, kan ik dan groene stroom aankopen van Klimaan?

Om stroom te mogen leveren moet een leveranciersvergunning bekomen worden, een administratief zeer zware last. Momenteel zijn we enkel stroomproducent, en zijn wij een partnerschap met onze grote broer, Ecopower cv aangegaan om onze stroom tot bij onze coöperanten te krijgen. Elke aandeelhouder die 3 of meer aandelen heeft aangekocht, kan onze stroom tot bij zijn thuis geleverd krijgen op voorwaarde dat er voldoende groene coöperatieve stroom beschikbaar is. Meer info vind je op https://coop.klimaan.be/project/groenestroom/

Waarom plaatst de stad/Woonland de PV installatie niet zelf?

Deze vorm van aanbesteding met burgerparticipatie leidt tot een win-win situatie voor zowel de burgers (investeerders) en de huurders van de sociale woningen. De burgers krijgen de kans om te participeren in het project – zowel qua besluitvorming als financieel en de stad/Woonland wordt maximaal ontzorgd door een expertisepartner gedurende de looptijd van het contract. Klimaan cvso is een coöperatie die de ICA-principes volgt en rechtstreekse burgerparticipatie organiseert.

Maakt enkel de coöperatie winst in dit project of ook de stad en Woonland?

Onze formule verdeelt de opbrengst van de installaties gelijkwaardig tussen de huurders van de woningen en Klimaan. De huurders genieten van een voordelige stroomprijs en een complete ontzorging (onderhoud en opvolging). De stad en Woonland genieten ook van een ontzorging van zowel het technische als het administratieve aspect maar koopt zelf geen stroom aan. 

Wat is de prijs dat de huurders betalen voor de elektriciteit?

De sociale huurders betalen voor de afgenome zonnestroom steeds minder dan het sociale elektriciteitstarief.

Een aandeel kopen is een investering. Hoe kan ik het risico hiervan inschatten?

Wat wij hieromtrent kunnen vertellen is dat zonnedaken een solide, beproefd coöperatief investeringsmodel achter zich hebben. De technologie is gekend en inmiddels zeer betrouwbaar. We hebben genoeg technische expertise in huis om alle mogelijke parameters hierrond in te kunnen schatten. Bovendien zorgen wij ook voor het onderhoud en de juiste verzekeringen.

Hoe zit het met de nazorg?

De coöperatie blijft gedurende de looptijd eigenaar van alle installaties, en staat logischerwijze ook in voor het goed functioneren ervan. Dat betekent opvolging van de productie en onderhoud van de installaties. De coöperatie heeft hier ook alle belang bij, want anders zal de installatie minder winstgevend zijn.

Wat gebeurt er na 20 jaar met de installatie?

Na de looptijd van 20 jaar vindt de ‘definitieve oplevering’ van de installatie plaats: de installatie wordt integraal overgedragen aan de Woonland. Ze blijft echter nog ettelijke jaren operationeel.

Worden er subsidies gegeven vanuit de overheid?

Voor dit project zijn geen specifieke projectsubsidies uitgegeven door de overheid. De bestaande premies waar ook particulieren van kunnen genieten zijn wel van toepassing.

De stad wil zonnepanelen leggen, maar ze willen er zelf niet in investeren?

Voor lokale overheden die kiezen voor burgerparticipatie is het belangrijk dat ook de burger naast de lasten van de energietransitie ook mee kan delen in de lusten. Bovendien moet op deze manier de overheid niet zelf investeren (geen budget voorzien) wat soms een voordeel kan zijn. De keerzijde is dat het financieel rendement naar de burgers gaat.

Wat is het verdienmodel van de installatie?

De opgewekte stroom wordt verkocht aan de huurders van de woningen. De prijs die wordt afgesproken, ligt lager dan het huidige tarief dat de klant betaald. Het tarief dat Klimaan aanrekent is echter zo uitgerekend dat zowel de investering als een bepaalde winstmarge worden terugverdiend, gespreid over de gehele duurtijd van het project.