Onze projecten

Met onze projecten zetten we in op maximale realisatie van hernieuwbare energie in onze regio, een duurzame mobiliteit, fossielvrije verwarming en de betrokkenheid van de burger daarvan. Klimaan heeft projecten lopen rond onderstaande domeinen. Achter de afbeelding vind je meer info over het project.

Zonneprojecten

Klimaan realiseert diverse zonneprojecten met de financiële steun van burgers of bedrijven. We leggen zonne-installaties op openbare en private gebouwen.

 

Elektrische deelmobiliteit

Klimaan zet in op elektrische deelmobiliteit. Momenteel stelt Klimaan 12 deelwagens ter beschikking, tegen half 2024 zullen er dat 21 zijn. Vanaf dan kunnen coöperanten van Klimaan gebruik maken van één van de deelwagens die geplaatst zijn in Mechelen, Bonheiden, Willebroek, Putte, Haacht, Duffel en Zemst.

Info, advies en samenaankoop

Via ‘Zonnewijzer‘ geven we advies aan burgers die interesse hebben in het plaatsen van zonnepanelen. Bedrijven en organisaties ondersteunen we via het traject ‘Zonnewijzer.biz‘.

Daarnaast organiseert Klimaan regelmatig infomomenten rond investeren in Klimaan, deelmobiliteit of het plaatsen van zonnepanelen.

Duurzame warmte

In Heist-op-den-Berg realiseren we samen met energiecoöperatie ZuidtrAnt-W het warmtenet Averegten, waarbij een nieuwe woonwijk verwarmd wordt op fossielvrije warmte. Op de projectsite vind je alle info terug.

 

Windturbines

Klimaan maakt deel uit van de coöperatieve SeaCoop, die investeert in windenergie op zee.

TANDEMS logo

Innovatie

Klimaan werkt aan verschillende onderzoeksprojecten. Deze laten de coöperatie toe om de energietransitie mee vorm te geven en ook de burger hier een rol in te geven. Leer ze hieronder kennen.