LIFE project TANDEMS

TANDEMS logo

Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition.

Energiegemeenschappen kunnen burgers en lokale overheden helpen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie. Lokale overheden bevinden zich in een unieke positie om deze projecten te ondersteunen, erin te participeren en investeren, en om een positief plannings- en beleidsklimaat te scheppen om gemeenschappelijke energiebronnen te helpen stimuleren.

In verschillende landen, zoals België en Nederland, bestaat echter de vrees dat de CEC- en REC-modellen zullen worden gecommercialiseerd, waardoor de participatie van de burgers overbodig wordt. In Bulgarije zijn de richtlijnen voor energiegemeenschappen nog niet omgezet. In TANDEMS betogen wij dat energiecoöperaties zoals Klimaan de juiste organisaties zijn om een rechtvaardige en versnelde overgang te waarborgen, waarbij de burgers bij elke stap worden betrokken.

Uitgaande van de ontwikkeling van een open samenwerkingsmodel zal het project aantonen hoe nieuwe en nauwere partnerschappen tussen steden/regio’s en energiecoöperaties kunnen leiden tot een regionaal ondersteunend kader voor gemeenschapsenergie, dat op grote schaal kan worden overgenomen in EU-regio’s.

Het TANDEMS-project brengt drie Europese regio’s met verschillende startblokken en snelheden, verschillende culturele achtergronden en omstandigheden samen, maar werkt aan hetzelfde doel: het bekrachtigen en faciliteren van burgers om deel te nemen aan de overgang naar schone energie, een belangrijke route naar de oplossing van het klimaatprobleem waarmee we allemaal worden geconfronteerd.

Partners

Het project telt 11 partners uit België, Nederland, Bulgarije en Oostenrijk.

 • Autonoom Provinciebedrijf Kamp C
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
 • Duneworks BV
 • Achterhoeks Energieloket BV
 • Stad Mechelen
 • Klimaan
 • Zuidtrant
 • FONDATSIYA TSENTAR ZA ENERGIYNA EFEKTIVNOST
 • OBSHTINA BURGAS
 • Municipality of Gabrovo
 • Oikoplus GMBH

Duur

Het project loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2025.

Projectfinanciering

Het totale projectbudget is 1.841.239,95 euro. Het project wordt voor 95% gesubsidieerd door Europa. Het projectbudget van Klimaan cvso is 162.693,50 euro.

Life_EU_logo
EU Funding