Welkom bij Zonnewijzer!

Via enkele korte vragen (maximum 3 minuten) hebben we al voldoende informatie om je dossier op te starten. De vragen in verband met het jaarlijks elektriciteitsverbruik nemen wat meer tijd in beslag (ongeveer 5 minuten). Voor dit deel heb je de laatste jaarafrekening van je elektriciteitsfactuur nodig om de juiste verbruiksgegevens in te vullen. Bij tijdsgebrek of onduidelijkheden over welke cijfers in te geven, kan je deze reeks vragen gerust overslaan. Ook als je niet zeker bent dat je de installatie kan financieren, meld je aan, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Opgelet

Een adviesgesprek inplannen kan snel. Voor de plaatsing van de installaties zijn er nog wel langere wachttijden.

  Mijn Contactgegevens

  Vereiste velden worden aangegeven met een asterisk (*)


  Voor een vast nummer gelieve 0 als eerste cijfer in te geven

  Ik schrijf me in voor

  Een eigen woning

   

  Een woning die ik huur

  Bij huurwoningen is het niet altijd evident om tot een realisatie te komen. Als huurder is het immers niet evident om zelf te investeren in zonnepanelen op een dak dat niet van jou is. De verhuurder heeft meestal weinig zin om zelf de investering te dragen, omdat de baten van de investering vooral door de huurder worden genoten.

  Toch is het allemaal best doenbaar en bestaan er voorstellen die voor beide partijen interessant zijn. Met de campagne “Zonnewijzer” wil Klimaan de drempels verlagen en vooroordelen wegnemen. We willen een goede verstandhouding creëren tussen huurder en verhuurder met duidelijke berekeningen en contractvoorstellen (addendum aan het huurcontract), door juridische steun te verlenen enz.

  Na het lezen van bovenstaande info: *

  Staat dak

   

  Een woning die ik verhuur

  Bij verhuurwoningen is het niet altijd evident om tot een realisatie te komen. Als huurder is het immers niet evident om zelf te investeren in zonnepanelen op een dak dat niet van jou is. De verhuurder heeft meestal weinig zin om zelf de investering te dragen, omdat de baten van de investering vooral door de huurder worden genoten.

  Toch is het allemaal best doenbaar en bestaan er voorstellen die voor beide partijen interessant zijn. Met de campagne “Zonnewijzer” wil Klimaan de drempels verlagen en vooroordelen wegnemen. We willen een goede verstandhouding creëren tussen huurder en verhuurder met duidelijke berekeningen en contractvoorstellen (addendum aan het huurcontract), door juridische steun te verlenen enz.

  Na het lezen van bovenstaande info: *

  Staat dak

   

  Een appartement (vereniging van mede-eigenaars)

  Appartementen en zonnepanelen zijn niet altijd een eenvoudig verhaal. Technisch is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw even makkelijk/moeilijk als de plaatsing op een particulier dak. Juridisch en organisatorisch is het echter een moeilijker verhaal:

  • Eigenaars die het pand verhuren, dragen wel de investering, maar hun huurders zien de elektriciteitsrekening dalen. Daardoor zijn ze vaak minder geneigd om de investering te doen. Met goede afspraken tussen de verhuurder en de huurder kan dit opgelost worden, bijvoorbeeld met een addendum op het huurcontract.

  • 75% van de algemene vergadering moet akkoord zijn met de investering. In sommige gevallen is dit hoger, en soms is zelfs unanimiteit vereist. Dit staat vermeld in de basisakte.

  • Voor privatieve installaties (niet voor gemeenschappelijke delen) moet de basisakte aangepast worden. Dit is een flinke kost. Daarnaast is het niet evident voor de Algemene Vergadering om een bepaalde perso(o)n(en) een groter deel van het dak te gunnen dan wettelijk voorzien is.

  • ...

  Installaties die het gemeenschappelijk verbruik dekken zijn het eenvoudigst te realiseren, zonder aanpassing van de basisakte.

  Met Klimaan Zonnewijzer kunnen we volgende ondersteuning bieden:

  • Een brochure/site met veelgestelde vragen: garanties, onderhoud, verzekering, draagkracht dak,… Bekijk deze zeker eens voor je een traject opstart binnen je appartementsblok, kwestie van teleurstelling te vermijden.

  • Een simulatie van de kost/terugverdientijd/… van een installatie, specifiek voor jouw appartementsblok. Dit kan je voorleggen aan je Algemene Vergadering.

  • Een afsprakenkader voor de beslissing op de algemene vergadering.

  Eens de Algemene Vergadering zijn princiepsakkoord geeft om - binnen een bepaald budget - een investering te doen, begeleidt Klimaan de realisatie.

  Het overtuigen van de Algemene Vergadering is volledig jouw werk. Daar stopt het verhaal vaak, om verschillende redenen. We geven enkele tips om de kans op een succesvol project te vergroten:

  • Spreek -voor je je aanmeldt hieronder- elke eigenaar persoonlijk aan over dit project. Zo kun je al merken welke gevoeligheden er zijn bij je medebewoners. Is er geen draagkracht, dan heeft het geen zin om verder te gaan.

  • Betrek je syndicus bij het verhaal. Hij/zij kan helpen met vragen rond verzekering, dakstabiliteit, verdeelsleutel rond investeringen, ...

  • Lees de basisakte van je pand, of laat je syndicus de akte nalezen. Zo krijg je inzicht in welke stemprocedures nodig zijn voor een akkoord. Vaak zal dit een drie vierden meerderheid zijn, maar sommige aktes verwachten unanimiteit. Dat beperkt sterk de kansen op goedkeuring.

  • Doe je huiswerk rond verbruik, verzekeringen, stabiliteit dak,… Hoe meer vragen beantwoord zijn op het moment van de Algemene Vergadering, hoe groter de slaagkans.

  Heb je met je medebewoners gesproken, is er voldoende interesse om dit traject op te starten? Meld je dan hieronder aan. Is dit nog niet het geval, pols even bij je medebewoners. Het is zonde van jouw tijd en de onze om een traject te starten, als er geen draagkracht is.

  Na het lezen van bovenstaande info: *

  Staat dak

   


  Een organisatie (Financiering door Klimaan cvso)

  Klimaan wil zoveel mogelijk lokale, hernieuwbare energie opwekken op zonnedaken. Hiervoor zijn we actief op zoek naar grote daken van bedrijven, scholen, KMO's, socio-culturele verenigingen, sport- en jeugdverenigingen, ...

  Bij zogenaamde derdepartijfinanciering investeert Klimaan cvso zelf de installatie en ontzorgt de aanvrager met de plaatsing, keuring, onderhoud en opvolging ervan. Er is dus geen investeringskost voor de aanvrager. De stroom die de installatie produceert, wordt (aan een lager tarief) verkocht aan de afnemer onder het dak. Na de contractuele looptijd, wordt de installatie kosteloos overgedragen.

  Elk project is uniek. Verschillende factoren moeten bekeken worden om te komen tot een mogelijk aanbod voor derdepartijfinanciering door Klimaan cvso. Zo moet bijvoorbeeld het verbruik onder het dak voldoende hoog zijn (bij voorkeur meer dan 10 000 kWh), het dak moet kwalitatief zijn (weinig beschaduwd, voldoende geïsoleerd, voldoende stabiliteit om een PV installatie te dragen en een degelijke dakbedekking) en de aanvrager moet dakrechten hebben (als eigenaar of als pachtnemer). Onduidelijkheden rond een van deze aspecten kan je aangeven in het startgesprek.

  Na het lezen van bovenstaande info: *

  Staat dak

   

  Energieverbruik


  Je vindt dit verbruik op je elektriciteitsfactuur (jaarlijkse afrekening). Dit vergt dus even opzoekingswerk ...

  Informatie uit je elektriciteitsfactuur


   Een EAN-nummer is een Europese code van 18 cijfers (die begint met 54144) die ook gebruikt wordt om een leveringspunt van elektriciteit te identificeren.
   Je kan deze code vinden op de energiefacturen of ze opvragen bij de netbeheerder.

   

    Soms is het bij de installatie van zonnepanelen interessant om over te schakelen op een enkelvoudige teller, vandaar de vraag.

  Meer informatie

  Via welk kanaal kwam je bij ons terecht?

   

   

   

  Privacy

     Bekijk onze privacyverklaring hier.Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord*